0

Pro rodiče

Pracujte s vaším dítětem - lídrem i doma

Jste přesvědčeni, že lídrem se může stát každé dítě, pokud mu někdo ukáže, jak na to? Nabízíme vám několik námětů, jak můžete doma začít vašim dětem ukazovat cestu k leadershipu - cestu k samostatnosti, zodpovědnosti, zdravému sebevědomí a schopnosti vést sebe a inspirovat druhé.

Domov je pro děti první školou života. Domov je základem výchovy – rozvoje mysli, srdce, těla a duše. Být rodičem může být zdrojem radosti a potěšení: milovat své děti takové jaké jsou a být hluboce vděčný za všechny okamžiky strávené s nimi.

Popřemýšlejte o svém dítěti:

  • Jaké vrozené vlohy má?
  • Který z jeho charakterových rysů by bylo možné rozvinout na úroveň vrozených vloh?
  • Které vrozené vlohy, projevující se v jeho raném dětství, byly potlačeny?

 
Zamyslete se nad následujícími otázkami:

  • Jak jsem dítěti za poslední tři dny dal/a najevo, že respektuji jeho vrozené vlohy?
  • Co mu řeknu během následujícího dne, abych ukázal/a, jak si jeho vloh vážím a obdivuji je?


Nepodceňujte sílu a účinky upřímného a pozitivního přesvědčení o hodnotě svého dítěte, o jeho potenciálu a vrozených vlohách.

Inspirací vám může být kniha pro děti 7 návyků šťastných dětí, ve které naleznete nejen sedm zábavných příběhů - každý k jednomu návyku, ale také užitečné otázky a úkoly pro děti, jenž dětem i vám pomohou návykům dobře porozumět a usnadní vám zavedení návyků do vašich životů. Ke knize si můžete stáhnout obrázky k vybarvování.

7nav-deti-02_orez_web7nav-deti-01-orez_web


Oslovte vaši školu

Přáli byste si, aby učitelé ve vaší škole seznamovali žáky s návyky a principy vedení sebe a druhých a děti si tak včas osvojily dovednosti a postoje nezbytné pro jejich budoucí život? Buďte iniciátorem programu I ve mně je lídr ve škole, kterou vaše dítě navštěvuje. Zkuste tyto kroky:


fcb-mini7 návyků doma i ve škole na Facebooku