0

Pro ředitele

Přemýšlíte o zavedení tématu vedení lidí do výuky ve vaší škole?

Tohle není  "další věc", kterou musíme dělat. Je to jen lepší způsob, jak dělat věci, které již tak jako tak děláme. - Bertie, Nortonová, ředitelka, ZŠ Texas


Chcete učit navzdory skutečnostem, s nimiž se školství potýká? Chcete svým žákům pomoci úspěšně se zapojit do školního a mimoškolního života? Nabízíme několik námětů z programu I ve mně je lídr.

Pokud zvažujete, zda zavést téma vedení lidí do výuky, jistě si říkáte: "Kde začít? Máme ve škole ty správné lidi? Jsme na něco takového připraveni?" Jako vodítko na cestě k cíli, o který usilujete, vám mohou posloužit čtyři následující kroky:

Podněcujte důvěru
Pokud se mají ve školách uskutečnit změny, musí zde panovat důvěra. Jestliže je školní kultura prorostlá vzájemnou nevraživostí a pomstychtivostí, nedodržováním slibů a nerespektováním závazků, potom se změny k lepšímu budou prosazovat pouze zvolna, pokud vůbec.

Objasněte smysl
Čím jasněji si lidé uvědomují, jak se to, co se od nich očekává, bezprostředně pojí s posláním, vizí a strategií, tím více se s těmito věcmi ztotožní a s plným nasazením se pustí do jejich realizace.

Slaďte systémy
V každé organizaci existují systémy, které je nezbytné sladit s posláním a s očekáváními. Klíčové systémy souvisí se získáním lidí, s jejich umístěním, rozvojem a odměňováním.

Uvolněte talent
Čím více a lépe dokážete uvolnit nadání všech lidí ve škole, čím více posílíte jejich pravomoci, tím úspěšnější výuka bude.


fcb-mini7 návyků doma i ve škole na Facebooku