0

O programu

O programu I ve mně je lídr

Jaké by to bylo, kdyby lavice ve vaší škole zaplňovali žáci, kteří jsou zodpovědní, projevují iniciativu, kteří vědí, jak si stanovit cíle a dosáhnout jich, umí vycházet s ostatními a samostatně řeší konflikty? 


Program I ve mně je lídr je založen na zavedení světově uznávaného programu rozvoje osobnosti 7 návyků skutečně efektivních lidí do školního prostředí. Ten učitelům a žákům umožňuje osvojit si nadčasové principy vedení sebe a druhých a uplatňovat je v jejich každodenním životě.

Žáci se prostřednictvím 7 návyků učí souboru schopností a dovedností umožňujících dobře si volit a rozhodovat se, vycházet s druhými lidmi, rozumně nakládat s časem a využívat ho:

rozvíjené kompetence 7N


Dovednosti pro 21. století

Závratné tempo technologického rozvoje a globalizace trhů vytvářejí mnoho příležitostí, ale současně se mění nároky a požadavky na každého z nás. Žijeme v éře označované jako informační věk, kdy už nestačí znát „pouze“ fakta (informace) a ovládat základní dovednosti, které se žáci běžně učí. 

V jedenadvacátém století se úspěšnými stávají lidé vyznačující se tvořivostí, analytickým myšlením a schopností jednat s ostatními, kteří dokážou vidět věci v širších souvislostech a kteří vědí, jak pracovat v týmu. Pěkné vysvědčení nezaručí, že dítě bude umět  jednat odpovědně, vyjádřit své myšlenky, jednat s lidmi s úctou, vcítit se do druhých, stanovit si priority a plánovat.

Kde se žáci mohou takovým schopnostem naučit? Program I ve mně je lídr rozvíjí dovednosti potřebné pro život v 21.století.

7 návyků a dovednosti pro život (z materiálu pro učitele pro tvorbu společné vize)


S programem začali sami pedagogové

Zmurielákladní škola A. B. Combs řešila v roce 1999 mnoho problémů a musela se zásadně změnit, aby neztratila velkou část žáků. Ředitelka školy Muriel Summers si udělala vlastní průzkum mezi rodiči žáků, zaměstnavateli a lidmi z podnikatelské sféry, aby zjistila, co skutečně požadují od školy. Tato zpětná vazba potvrdila, že škola by se neměla soustředit pouze na zlepšování studijních výsledků, ale také na rozvoj sociálních kompetencí a schopností: 

  • vést sebe a ostatní (leadership)                                  
  • převzít zodpovědnost za vlastní život
  • samostatně myslet
  • projevovat iniciativu
  • plnit své povinnosti
  • tolerovat odlišnosti
  • řešit problémy
  • komunikovat
  • spolupracovat
  • být tvůrčí 


Škola A. B. Combs se proto rozhodla zavést do vzdělávací programu a kultury školy principy programu 7 návyků skutečně efektivních lidí.  V roce 2006 se A. B. Combs stala nejlepší "aktivní - profilovou školou" v USA a její model začaly přebírat i další školy, nejprve v Americe a poté i jinde na světě – všechny s podobně pozitivními a dlouhodobými výsledky. O zkušenostech a práci těchto škol se můžete dočíst v knize
I ve mně je lídr (The Leader in Me). 

 "Tato škola tu není od toho, aby připravovala devět set malých lídrů pro sféru byznysu. Tato škola chce vychovávat vyrovnané žáky, kteří si uvědomují své přednosti. Jsme tu od toho, abychom jim tyto přednosti pomáhali odhalit, abychom jim pomáhali uvolnit a rozvíjet jejich potenciál a schopnost působit na druhé." – Michael Armstrong, zástupce ředitele, základní škola A. B. Combs, Severní Karolina, USA

fcb-mini7 návyků doma i ve škole na Facebooku