0

Jak se proces zavádí do školy?


TLIM_logo_vodorov

 Nastoupit cestu ke změně kultury vyžaduje odvážné a jasné rozhodnutí lídra- ředitele školy, který takový krok konzultuje se svými spolupracovníky. Prvním, možná nejdůležitějším krokem ke změně je společné vzdělávání celého týmu zaměstnanců. Začínáme společným vícedenním seminářem 7 návyků skutečně efektivních lidí (spolu s hodnocením a sebehodnocením zaměstnanců /tzv.360/. V průběhů 2- 3 školních let se tým pracovníků školy vzdělává v dalších praktických seminářích (Zavádíme leadership, Vytváříme kulturu leadershipu a Leadershipem k lepším výsledkům).

Součástí procesu je vytvoření a seminář pro tzv. tým Majáku, který koordinuje proces změny na školní úrovni. Účastníci pracují s praktickými manuály, jak vést sebe i druhé /žáky/ podle principů leadershipu ke stanoveným cílům.

Celý proces je popsán v následujícím schématu.

schema

 

fcb-mini7 návyků doma i ve škole na Facebooku