0

Financování programu

Kolik program I ve mně je lídr stojí?

Vzhledem k tomu, že náklady programu ovlivňují především velikost školy a počet zaměstnanců, cena celého programu není pevně stanovena. Možnostem škol se však snažíme vyjít co nejvíce vstříc. Do ceny začleňujeme souhrn vzdělávacích seminářů za první rok programu (7 návyků skutečně efektivních lidí a Leadership) a doprovodné materiály pro osobní a profesní rozvoj učitelů. Mezi další části programu patří semináře Tým majáku a Tvorba kultury, dále certifikace školních lektorů 7 návyků, koučing v průběhu procesu a roční licenční poplatky k mezinárodní online databázi materiálů.

Vycházíme z možností školy a v současnosti řešíme zajišťování programu z operačního programu OP VVV. Pro tyto účely nás prosím co nejdříve informujte o vašem zájmu o program, abychom si vše vyjasnili a zařadili případně vaši školu do cílové skupiny.

Finanční zdroje

Z naší zkušenosti v obchodní sféře víme, že pokud má produkt svoji hodnotu, není cena to rozhodující. Chceme, aby byl program I ve mně je lídr dostupný všem školám, proto investujeme vlastní prostředky, abychom ho maximálně zpřístupnili.

Podmínky v jednotlivých regionech se liší a někde mohou být podmínky velmi nepříznivé, takže i schopný manažer na pozici ředitele, který by za jiných okolností dokázal získat prostředky na to, co potřebuje a chce ve škole udělat, nemusí mít dostatek peněz k dispozici. Proto dáváme ke zvážení následující možnosti a každé z nich se věnujeme podrobněji:

Podpora zřizovatele/obce, města, kraje

Vzhledem k zaměření programu, který je velmi výrazně "inkluzívní", tzn. že je orientován na každé dítě, lze případnou dotaci na radnicích a zastupitelstvech obhájit jako dlouhodobě velmi smysluplnou. Program je přitom z velké části orientován na učitele a je akreditován MŠMT ČR, což by pro odbor školství měl být další argument pro.

Zdroje na vzdělávání učitelů

Víme, že rozpočet na školení učitelů, poskytovaný MŠMT ČR, náklady nepokryje, nicméně zmiňujeme zdroj právě kvůli informaci, že program I ve mně je lídr je akreditován MŠMT.

Vlastní zdroje školy

Jistou výhodu mohou mít soukromé školy, které mají větší svobodu v investicích. I zde je třeba se věnovat ale původu zdroje, např.. rodičům, viz níže:

Rodiče žáků

Program I ve mně je lídr je propojen se 7 návyky, je protkán výchovnou tématikou a jako takový se rodičům výborně prezentuje. Když si představíme školu o 400 žácích, a platbu 1000 Kč jako příspěvěk na to, aby škola  začala pro "mé dítě" být lepší, hledat "jeho největší kvality", jsme přesvědčeni, že významná část rodičů přispěje. A částka může být variabilní (nepřispějí ti, co nemohou, ale budou ti, kteří přispějí více). 
Prezentaci programu rodičům rádi budeme realizovat společně.

Donátorství, sponzoring, partnerství

Nejen mezi rodiči, ale i v rámci lokality mohou školy mít a nacházet své podporovatele. Program I ve mně je lídr, stejně jako 7 návyků, vychází z potřeb rodičů a zaměstnavatelů, a protože je zaměřen na konkrétní výsledky, pro sponzory a partnery může být zapojení školy výhodné. Mezinárodně zavedená značka FranklinCovey je ve světě velkých firem zavedenou hodnotou, absolventů programů a čtenářů knih S.R.Coveyho jsou i v Čechách tisíce, proto věříme, že pro "učení 7 návykům ve školách" najdeme i v Čechách podporu.

Změna kultury školy a metody práce založené na vedení lidí budou viditelné i mimo školu a pro případné partnery je podpora programu dobrou investicí do vztahů na všech úrovních.

Evropský strukturální fond a další dotační a grantové programy

Orientační ceník výše má pomoci školám, které využívají evropské dotace a další granty pro další vzdělávání svých pracovníků, případně pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, k jejichž naplňování program I ve mně je lídr přispívá.

V souvislosti s OP VVV 2015–2020 jsme společně s firmami zabývajícími se žádostmi, projekty a čerpáním vyhodnotili jako vhodnou prioritní osu 3 OP VVV, kde je podporováno “zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích”.

Podmínky zpracování žádosti o dotaci, která by umožnila získané prostředky využít pro program I ve mně je lídr, připravíme bezprostředně po vyhlášení 1.výzvy.

Pokud se rozhodne škola podat žádost samostatně, rádi dodáme potřebné podklady a připomínáme, že program má platnou akreditaci MŠMT pro DVPP. Pro čerpání z OP VVV  jsou od června 2015 k dispozici obecná pravidla.

Souhrnná doporučení

V oblasti grantů a dotací doporučujeme, aby relevantní pracovník školy byl informován o případných zdrojích, které by škola na program chtěla využít. Doporučujeme odebírat následující newslettery:


V případě potřeby kontaktujte manažera programu I ve mně je lídr ohledně zpracování žádosti.

Cena zahrnuje

Kromě výše uvedených aktivit a materiálů ještě chceme připomenout, že pokud se rozhodnete pro program I ve mně je lídr, můžete se spolehnout na dlouhodobou, pravidelnou podporu týmu projektového manažera a týmu FranklinCovey. Manažer programu, mj. zkušený pedagog a lektor, bude týmu zaměstnanců k dispozici pro úspěšné zavádění programu formou odborné podpory, koučinku a poradenství na setkávání Týmu majáku, dodávání podkladů a informací sdílených mezi školami v ČR, v Evropě a ve světě.

Cena nezahrnuje 

V základní ceně nejsou zahrnuty manuály (pracovní sešity) 7 návyků pro žáky ve škole. Jejich cena se pohybuje v rozmezí od 200 do 500 Kč/ks.

Podrobné plnění všech částí programu a jejich ceny jsou vždy sjednány ve smlouvě po vzájemné dohodě a ke spokojenosti obou stran.

Potřebujete vědět víc? 

Pokud vás zajímají podrobnosti ohledně nákladů a financování, zúčastněte se některé z prezentací programu, kde  rádi zodpovíme případné dotazy. Rádi také uspořádáme regionální představení programu. Vždy můžete kontaktovat projektového manažera programu, Mgr. Ondřeje Bártu, tel. 739 073 178, ondrej.barta@franklincovey.cz.


fcb-mini7 návyků doma i ve škole na Facebooku