0

Stephen R. Covey

Výběr z nadčasových myšlenek Stephena R. Coveyho

   

Nová kniha

STEPHEN R. COVEY


Sbírka známých i méně známých výroků Stephena R. Coveyho vybraných z jeho knihCovey_Vyber_z_myslenek_web_vetsi a článků. Kniha obsahuje téměř tři sta citátů-myšlenek Stephena R. Coveyho týkajících se zásadních principů, jako jsou svoboda volby, zodpovědnost, integrita, vize, rovnováha, láska a další. Kniha tak pokrývá 7 návyků, oblast rodinného života i oblasti, které ovlivnil nejvíce: osobní rozvoj, time management a vedení lidí.

Tato působivá sbírka je projevem úcty k vynikající a inspirativní osobnosti, která bude mnohým chybět. Kniha je krásným dárkem nejen pro všechny čtenáře knih Stephena R. Coveyho, ale pro každého, kdo se zamýšlí nad principy, kterými jsou řízeny naše životy.

 

Jak odlišný je náš život, když víme, co je pro nás opravdu důležité. Pokud si tuto představu uchováváme v mysli, každý den dokážeme dělat to, na čem nejvíce záleží, a být člověkem, jakým bychom měli být.

                           ...

Nezdary jsou nevyhnutelnou součástí života. Trápit se je naše volba.

                           ...

Kdybych měl jednou větou vyjádřit ten nejdůležitější princip mezilidských vztahů,jaký jsem poznal, řekl bych: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni.

                           ...

Neutvářejí mě okolnosti. Utvářejí mě moje vlastní rozhodnutí.

 

STEPHEN R. COVEY zasvětil svůj život tomu, aby lidem ukázal, jak mo­hou utvářet svůj osud, nechají-li se vést svým vnitřním hlasem. Stal se celosvětově uznávanou autoritou v oblasti rozvoje osobnosti a vedení lidí, učitelem a poradcem mnoha organiza­cí. Jeho knih se prodalo více než 20 milionů (ve 40 jazycích) a kniha 7 návyků skutečně efek­tivních lidí byla prohlášena nejvlivnější publi­kací v oblasti podnikání 20. století. Covey je také autorem titulů Třetí alternativa, 8. návyk, To nejdůležitější na první místo, Vedení založené na principech, I ve mně je lídr a mnoha dalších.

Když STEPHEN R. COVEY v červenci roku 2012 zemřel, zanechal po sobě mimořád­ný odkaz. Svým posluchačům a čtenářům se vždy snažil pomoci rozpoznat klíčové faktory, které je dovedou k efektivitě v osobním i pracovním životě. Jeho zásadní kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí díky své přesvědčivé, logické a propracované struktuře změnila způsob, jak lidé přistupují ke svým problémům. Řada z těchto návyků přešla do jejich každodenních myšlenek i vyjadřování. Například výrazy „výhra–výhra“ nebo „to nejdůležitější na první místo“ se staly součástí kultury mnoha firem po celém světě.

Knihu z anglického originálu The Wisdom and Teachings of Stephen R. Covey přeložil Aleš Lisa a tým FC CZECH, s.r.o. České vydání 2013, FC Czech, s. r. o., obchodní zastoupení FranklinCovey pro ČR a SR, 163 stran, vázané vydání.

299 Kč

ISBN 978-80-905657-0-8

Chcete si knihu koupit? Pokračujte do našeho e-shopu...