0

I ve mně je lídr

Stephen R. Covey

Máme jenom jednu šanci připravit žáky na budoucnost, o níž nevíme, jaká bude.

Jak s touto šancí naložíme?
 

Nová kniha Stephena R. Coveyho I ve mně je lídr doplňuje řadu publikací věnovaných rozvoji dětí a uplatňování 7 návyků ve výchově.

Kniha popisuje skutečné příklady ze škol, které se rozhodly začlenit základní principy vedeníTLIM obalka_3_mala sebe sama i druhých do tematických plánů výuky. Tyto školy zavedly 7 návyků do svých plánů, práce, přístupu i kultury a jejich výsledky jsou nepřehlédnutelné.  Dnes je takovýchto škol více než sedmset po celém světě. V některých dosahují lepších studijních výsledků, všude ale dochází k menšímu počtu kázeňských přestupků, rodiče jsou spokojenější, žáci projevují výrazně vyšší sebedůvěru, školy mají lepší školní kulturu a více se zaměřují na výuku kompetencí pro 21. století, učitelé pociťují větší hrdost na to, že mohou v takových školách učit.

Knihu napsal Stephen R. Covey, autor jedné z nejúspěšnějších knih osobnostního rozvoje 7 návyků skutečně efektivních lidí, z jejíchž myšlenek čerpá řada vzdělávacích programů na celém světě. Autor vypráví o zkušenostech základní školy A.B. Combs Elementary ve státě Severní Karolína, která jako první začlenila principy vedení do své strategie a učebních plánů. Vysvětluje, co očekávají od školy nejen rodiče a žáci, ale i jejich potenciální budoucí zaměstnavatelé, jaké kompetence je nezbytné u dětí rozvíjet a proč je důležité připravovat je na život v jednadvacátém století jinak, než tomu bylo dříve.

Tato publikace je určená především ředitelům škol, učitelům, ale také rodičům a dalším lidem, kteří se podílejí na výchově dětí. Tématu 7 návyků se věnují také další publikace, které naleznete v našem e-shopu: 7 návyků skutečně efektivních lidí (Stephen R. Covey), 7 návyků šťastných rodin (Stephen R.Covey, zatím pouze v angličtině), 7 návyků šťastných dětí (Sean Covey) a  (Sean Covey). 

„Zaměření na výuku vedení lidí od základu změnilo celou základní školu English Estates Elementary, a to po všech stránkách. Škola začala vykazovat lepší studijní výsledky, výrazně se snížil počet kázeňských přestupků, rodiče se začali mnohem více zapojovat do práce školy. Učitelé mi při rozhovorech dávají jasně a jednoznačně najevo, že by nechtěli pracovat v žádné jiné škole. Žáci se mění a s nimi i jejich rodiny, jejichž členové si od nich osvojují dovednosti a životní kompetence, s nimiž se žáci seznamují ve škole a které jim všem umožňují vést úspěšný život nejen v současnosti, ale i v budoucnosti.“

- Dr. Bill Vogel, ředitel školského odboru, County Schools, Florida

Do celosvětového programu společnosti FranklinCovey I ve mně je lídr, jehož implementaci a přínosy kniha popisuje, se mohou zapojit i školy v České republice a na Slovensku.  Učitelům a žákům umožňuje osvojit si nadčasové principy vedení a efektivity a uplatňovat je v každodenním životě.  Program I ve mně je lídr rozvíjí v dětech schopnosti a sociální dovednosti potřebné v 21. století. Více o programu

Knihu z anglického originálu The Leader in Me přeložil Aleš Lisa. České vydání 2012, FC Czech, s. r. o., obchodní zastoupení FranklinCovey pro ČR a SR, 350 Kč, 260 stran, černobílé brož. vydání

Chcete si knihu koupit? Pokračujte do našeho e-shopu...