0

Inspirativní desetiminutovka – květen 2021

Tipy FranklinCovey pro efektivní leadership

Role manažerů je dnes bezpochyby komplikovanější než kdy dříve. Jsou zahlceni povinnostmi a mohou snadno ztratit ze zřetele to nejpodstatnější. Nové nároky na firmy, jejich lídry i jednotlivce klade také současná turbulentní doba. Hledáte-li kotvu či solidní základy v časech, kdy se toho tolik mění, opřete se o neměnné principy. Osvojíte-li si návyky efektivních manažerů, postavené na univerzálních zákonech osobního vedení a leadershipu, lépe zvládnete všechny výzvy bez ohledu na to, jak moc se proměnily okolnosti a fungování vašich týmů.

Průvodce_7 tipů pro vyšší proaktivitu_titulní strana

Být efektivní znamená být proaktivní.

Být proaktivní znamená převzít iniciativu a současně zodpovědnost za výsledky; udělat cokoli je potřeba, aby se dobré věci odehrály; vnímat překážky a s vynalézavostí a iniciativou hledat cesty. Proaktivitě se dá naučit – v našem průvodci najdete tipy, jak upravit svůj způsob plánování a komunikační návyky a díky proaktivitě být efektivnější.

STÁHNOUT PRŮVODCE

měnící se svět

Žít se změnami

Ať je vaším cílem provést organizaci náročným obdobím anebo jen být lepším lídrem a manažerem vlastního života – uplatňováním návyků efektivity dokážete na změny reagovat pružně a produktivně. 

SEZNÁMIT SE S NÁVYKY

můj lídr

Jaký by měl být váš lídr?

Hodně se mluví o tom, co je třeba k tomu, aby byl člověk dobrým lídrem. Je toho tolik, že si nedokážu představit, jak tomu dostát. Proto raději tuto otázku pokládám trochu jinak: jaký by měl být můj lídr?

PŘEČÍST ČLÁNEK

OBR_NÁVRAT KE KOŘENŮM

On-line inspirativní setkání s hostem: 8. června v 10.00

O své zkušenosti s využíváním 7 návyků při řízení a rozvoji společnosti se podělí host dalšího inspirativního setkání - generální ředitel R&D centra společnosti VALEO, Leoš Dvořák. Připojte se k diskuzím...

ZJISTIT VÍCE