0

8. návyk - od efektivnosti k výjimečnosti

Stephen R. Covey
8. návyk - od efektivnosti k výjimečnosti
Cena: 430 Kč
Cena v EUR: € 17,79
DPH: 10 %
Skladem
Kusů:

Stále aktuální kniha, která přidává, doplňuje a rozvíjí důležité principy úspěchu. Hlavní nosnou myšlenkou je poznání, že za náš úspěch i neúspěch jsme vždy zodpovědní sami. V každém z nás dřímá neskutečný potenciál, je potřeba ho jen objevit a rozvinout. Stát se výjimečnými. A následně pomoci ostatním lidem kolem nás, aby udělali totéž. 

Stephen Covey říká: „Chtějí-li jedinec nebo organizace v dnešním světě turbulentních změn - ve věku znalostí a informací - uspět, musí se stát výjimečnými, tzn., že musí podstatně změnit způsob myšlení a uvažování, osvojit si nové schopností, nové dovednosti, nové postupy. Abychom mohli dosahovat vynikajících výsledků a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení problémů, abychom se stali vůdčími osobnostmi a výrazně ovlivnili chod našeho života, musíme najít sami sebe, být si vědomi své jedinečnosti a rozvíjet své nadání a vlohy."

Doporučujeme

Související články

Související semináře