0
Soustřeďte se na svůj okruh vlivu

Soustřeďte se na svůj okruh vlivu

24. ledna 2022

Jednou z největších překážek, které nám brání změnit chování nebo vytrvat ve svých předsevzetích, je naše nečinnost tam, kde můžeme něco ovlivnit. Namísto toho si stěžujeme a plýtváme časem ve snaze ovlivnit něco, nad čím kontrolu nemáme. 

Zásadní je odhodlat se k malým krůčkům v oblastech, které leží v našem okruhu vlivu. Hodně lidí zabředne do svých zájmů a starostí, kde se odehrává celý jejich život.
Viz tento diagram:

Okruh vlivu a zájmu

Vnější kruh neboli okruh zájmů a starostí na tomto obrázku představuje vše v našem osobním i pracovním životě, co nás nějak ovlivňuje, ale my nad tím nemáme kontrolu. Spadá tam například počasí, doprava, rozhodnutí a nálady druhých atd.

Vnitřní kruh neboli okruh vlivu představuje vše v našem životě, osobním i pracovním, nad čím máme absolutní kontrolu. Sem patří například náš postoj, řeč těla, rozhodnutí, co říkáme a jak se chováme. I když lze tvrdit, že něco děláme nevědomky, stejně tak můžeme tvrdit, že si uvědomujeme sami sebe a můžeme ovládat své chování a dělat rozhodnutí vědomá – mimo jiné o tom, jak se zachovat. Reaktivní lidé někdy viní za své chování druhé nebo se schovávají za argument „prostě jsem takový“. Proaktivní lidé přijímají odpovědnost za své chování a snaží se žít každý den ve svém okruhu vlivu.

Tuto výzvu pokoříte, když se zaměříte na malé, ale soustavné kroky v rámci svého okruh vlivu. Je to jenom o tom, na co zaměříte svou pozornost – fokus. Jak říká Tony Robbins: „Kde je fokus, tam je i energie.“ Chcete se zaměřit na věci, nad kterými máte kontrolu a můžete je ovlivnit, a nezabývat se záležitostmi, nad nimiž žádnou kontrolu nemáte.

Přitom můžete snadno uvíznout v pasti uvažování typu: Já s tím ale nemůžu nic udělat. V důsledku tohoto postoje ale budete vnitřně nastaveni na nezdar, protože se stresujete něčím, co nemůžete ovlivnit. Nezapomínejte na proaktivní jazyk a ve svém jednání se zaměřte na věci, které můžete ovlivnit, byť jsou to sebemenší drobnosti. Na příkladu cvičení to může vypadat tak, že si první měsíc dáte předsevzetí cvičit třikrát týdně po 20 minutách a postupně budete měsíčně prodlužovat čas a zvyšovat výdrž.

Pokud jde o něco v souvislosti s pravidly nebo postupy v práci a vy máte pocit, že je třeba to změnit nebo zlepšit, ale není to ve vašem okruhu vlivu, můžete třeba nabídnout svůj nápad někomu, kdo má v příslušné věci větší vliv, a dosáhnout tak změny pomocí synergického partnerství. 

Co spadá do vašeho okruhu vlivu a čím se má smysl zabývat? Stáhněte si PDF.

Chcete-li učinit trvalé změny v chování a neuhnout od svých předsevzetí, sledujte další články (připravujeme):

Více se o nadčasových principech dozvíte na semináři 7 návyků skutečně efektivních lidí.

 O autorovi

Henry Lescaut je specialista na změnu chování (kouč a lektor) ve společnosti FranklinCovey. Henry má 30leté studijní i pracovní zkušenosti s lidským chováním jako profesionální policista, školitel a lektor, poradce, mediátor konfliktů na pracovišti a profesionální kouč. Má bakalářský titul ze sociologie a magisterský titul z koučinku na obchodní fakultě McColl School of Business Queens University, certifikát z Georgetown University na koučování a facilitaci leadershipu a je certifikovaným zpracovatelem nejrůznějších hodnocení, mimo jiné testu Clifton Strengths Finder, MBTI a FIRO-B nebo EQ-i 2.0 pro emoční a sociální inteligenci. V roce 2011 vydal knihu o prezentačních dovednostech a sebeprezentaci s názvem Present with Power, Punch, and Pizzazz (Prezentujte energicky, rázně a se šmrncem).