0
Jak udělat z (nejen) novoročních předsevzetí trvalou změnu v životě? Začněte u svých paradigmat.

Jak udělat z (nejen) novoročních předsevzetí trvalou změnu v životě? Začněte u svých paradigmat.

7. února 2019

Při práci s tisícovkami klientů, se kterými se jako odborník na změnu chování ve FranklinCovey setkávám, se často objevuje z jejich strany stejná otázka: Jak to udělat, aby změna chování vydržela? 

Ve FranklinCovey se zaměřujeme na leadership a změnu chování. Naše poslání je jednoduché: inspirujeme k výjimečnosti lidi a organizace na celém světě. Ale každou změnu musí člověk začít sám u sebe, u svých paradigmat. 

Mou odpovědí na otázku Jak udělat z novoročních (vlastně jakýchkoli) předsevzetí trvalou změnu v životě? tedy je: začněte přezkoumáním vlastních stávajících paradigmat.

Paradigma je definováno jako způsob, jakým se díváme na svět. Jinak řečeno jsou to brýle, skrze které se díváme na svět kolem nás, nebo to, jak v každičkém okamžiku vnímáme své okolí. Je to naše myšlenková mapa, pomocí které interpretujeme vše, co se v našem životě odehrává. 

Paradigmata nám mohou dobře posloužit a pomoci nám vést produktivní a efektivní život, ale také mohou mít opačný efekt a bránit nám v dosažení našich nejbláznivějších snů, případně sabotovat každý sebemenší pokus o zlepšení. Je na každém z nás, abychom se průběžně vraceli ke svým paradigmatům a posuzovali, zda v našem životě představují pozitivní, nebo negativní sílu. Všichni bychom si měli uvědomit, že jako lidské bytosti máme možnost přepsat a změnit stávající směřování svého života a vydat se na cestu vedoucí ke štěstí a naplnění v osobní i pracovní rovině.

Abych vám přiblížil proces změny životních paradigmat a návyků, podívejte se na diagram níže popisující cyklus pochop – udělej – získej. To, jak CHÁPEME svět neboli naše PARADIGMA (přesvědčení a myšlenkové nastavení), je určující pro způsob, jakým se ZACHOVÁME neboli naše CHOVÁNÍ, a to zase určuje, co ZÍSKÁME, tedy VÝSLEDKY.

Cyklus Pochop-udělej-získej


Tento cyklus se pořád opakuje, jeden koncept se přenáší do dalšího a to vše pak zpětně upevňuje způsob, jakým CHÁPEME svět, tedy naše PARADIGMA. Může to být neproduktivní začarovaný kruh, který nás brzdí, nebo velmi produktivní a prospěšný cyklus, který nás žene kupředu k nebývalé produktivitě ve všech oblastech života.

Paradigma je ovlivňováno mnoha věcmi v našem životě. Tím, na co se díváme v televizi, co čteme, vzděláním, náboženským přesvědčením, předsudky apod. V zásadě všemi informacemi, které pravidelně proudí do mozku, zejména pak jedním aspektem, který většina z nás považuje za samozřejmý – jazykem. To, jak k sobě mluvíme v duchu i náš externí jazyk, který pravidelně používáme, má obrovský dopad na náš hodnotový systém a vůbec na to, jaký život vedeme. Lékařské průzkumy využívající magnetickou rezonanci opakovaně prokázaly, jak obrovský vliv má jazyk na naši schopnost dosáhnout v životě výjimečnosti.

To mě přivádí zpět ke klíčové otázce článku: Jak to zařídit, aby vám novoroční předsevzetí vydržela. Důvodem, proč jich většina nemá dlouhého trvání, je to, že jakmile se lidé rozhodnou, že chtějí něco v životě změnit, přejdou přímo k měnění té části „UDĚLEJ“ neboli ke změně chování. To je skvělý začátek, dělají však chybu v tom, že se do toho vrhají, aniž by nejprve změnili své PARADIGMA neboli hodnotový systém.

Jak trefně poznamenává Stephen R. Covey:

„Chcete-li udělat malé změny, zapracujte na změně chování. Pokud však chcete učinit zásadní,
průlomovou změnu, musíte zapracovat na svém paradigmatu.“

Řekněme například, že si dáte novoroční předsevzetí, že začnete chodit do posilovny, budete cvičit a dostanete se do formy. Předpokládejme také, že používáte některé efektivní strategie pro vytyčování cílů, například z programu FranklinCovey 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu nebo 4 disciplíny realizace, a chození do posilovny a účast ve fitness programu má být produktivní součástí vašeho celkového cíle více v novém roce dbát na zdraví. 

Najdete si posilovnu, sejdete se s trenérem a zaplatíte si plné členství. Jste nadšení a připravení začít s touto novou, zdravou životní fází. Rozhodnete se, že sobotní ráno bude oním magickým momentem, který udá tón pro zbytek vašeho života. Začnete zostra, ovšem po několika dnech, týdnech, ba i měsících jste zpátky ve starých zaběhlých kolejích. 

Chcete-li učinit trvalé změny v chování a neuhnout od svých předsevzetí, sledujte další články (připravujeme):

Více se o nadčasových principech dozvíte na semináři 7 návyků skutečně efektivních lidí.


 

O autorovi

Henry Lescaut je specialista na změnu chování (kouč a lektor) ve společnosti FranklinCovey. Henry má 30leté studijní i pracovní zkušenosti s lidským chováním jako profesionální policista, školitel a lektor, poradce, mediátor konfliktů na pracovišti a profesionální kouč. Má bakalářský titul ze sociologie a magisterský titul z koučinku na obchodní fakultě McColl School of Business Queens University, certifikát z Georgetown University na koučování a facilitaci leadershipu a je certifikovaným zpracovatelem nejrůznějších hodnocení, mimo jiné testu Clifton Strengths Finder, MBTI a FIRO-B nebo EQ-i 2.0 pro emoční a sociální inteligenci. V roce 2011 vydal knihu o prezentačních dovednostech a sebeprezentaci s názvem Present with Power, Punch, and Pizzazz (Prezentujte energicky, rázně a se šmrncem).