Akce / výpis

Firemní kultura – vaše klíčová konkurenční výhoda

Inspirativní setkání

Výsledky, kterých dosahujete, jsou ovlivněny zvolenou strategií, produkty nebo procesy, ale také postoji a chováním každého jednotlivce ve firmě, tedy vaší firemní kulturou. Jaký dopad má firemní kultura na míru zapojen… více
14. 11. 2018 - 8.30 - 13.00, Praha 4, ERBIA CONGRESS CENTRUM (volná místa: 19)

Zapojení a zodpovědnost zaměstnanců při plnění klíčových cílů

Inspirativní setkání

Naplnit důležitou strategii si žádá tým s velkým nasazením a jeho budování je pro lídry věčnou výzvou. Dosažení většiny cílů je navíc podmíněno změnou v chování lidí – nestačí formálně přenést cíle na nižší úroveň organ… více

Jsou vaši lídři připravení?

Inspirativní setkání

Dlouhodobý úspěch lídra je podmíněn značným posunem v jeho uvažování a jednání. V mnoha organizacích je často podceňována role lídrů týmů, manažerů v první linii vedení. Jejich úspěch v této roli obvykle závisí z 80 % n… více
17. 10. 2018 - 8.30 - 13.00, Praha 4, ERBIA CONGRESS CENTRUM (volná místa: 12)