0

Vstupné: 400 Kč/15 €. Fakturu Vám zašleme e-mailem a prosíme o její uhrazení před termínem akce.

Akce je připravena pro osoby podílející se na utváření firemní kultury a osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.

V případě dotazů se obraťte na Vašeho Client Partnera nebo nás kontaktujte na adrese akce@franklincovey.cz.