Jak plánovatPOZOR! Změna otevírací doby prodejny!

Co vše potřebuji pro plánování s diářem FranklinCovey? Krok 1: Základem je náplň do diáře, nabízíme 3 varianty ve velikostech A5 a A6: - denní (2 stránky na 1 den) - týdenní (2 stránky na 1 týden) - mezistupeň (1 strana na 1 den) Při pořizování náplně si představte, co všechno si do diáře budete přát zaznamenávat. Denní diář má prostor pro denní priority, časovou osu a samostatnou stránku pro denní poznámky. Týdenní diář má na 2 strany rozvržený celý týden - je zde časová osa a krátký prostor pro úkoly, většina týdenních diářů má mezi jednotlivými týdny dvoustranu na poznámky. Mezistupeň je rozložený tak, že na dvou stranách jsou 2 dny - je zde časová osa, prostor pro denní priority a poznámky na jedné straně pro 1 den. Do diáře se vkládají listy denního diáře - cca na 3 měsíce (měsíc před, měsíc současný a měsíc budoucí). U týdenního diáře záleží na vás a na velikosti kruhů v diářových deskách. Pro plánování doporučujeme si pořídit Základní balíček (Starter pack), který obsahuje Průvodce plánováním; formuláře na sepsání osobních hodnot, životních rolí a osobního poslání, pravítko na založení dne/týdne, Týdenní kompas kartičky (viz níže v Jak pracovat s diářem FranklinCovey). Velikost náplní FranklinCovey:Compact: 108 x 172 mm (cca A6)Classic: 140 x 216 mm (cca A5) Velikost řádků - u náplní ve velikosti A5 i A6 je stejná: 4 mm. doporučené produkty FranklinCovey:Náplně do diáře bez Základního balíčku (Starter packu) = Basic náplně: denní a týdenníNáplně do diáře se Základním balíčkem (Starter packem) = Master náplně: denní Master a týdenní Master Krok 2: Další nezbytností je pořízení diářových desek. Desky je možné si vybrat nylonové, koženkové, vinylové nebo kožené. Desky mají různé velikosti kruhů na založení náplně a různé střihy. Jednotlivé desky se rozměrově liší, rozměry jsou u každých desek uvedeny zvlášť. S výběrem a kompatibilitou desek a náplní Vám rádi pomůžeme osobně nebo telefonicky (nebo mailem) v naší kanceláři. doporučené produkty FranklinCovey:Diářové desky Krok 3: Nyní již máte vybranou náplň a desky a můžete si vybrat z další nabídky. I do začátku jsou velmi praktické linkované a prázdné stránky, které slouží na různé poznámky, seznamy nápadů, zápisy ... Velmi dobrým pomocníkem je také šanon na ukládání náplně, kterou právě nemáte v diáři. Následně slouží k archivaci. Pro členění diáře a zakládání důležitých informací jsou skvělá pravítka a záložky. Další naše produkty jsou vám také plně k dispozici a k užitku na našem eshopu nebo osobně v prodejně. Pro začátek však doporučujeme se zorientovat a sžít s náplní do diáře a s diářem :-). Vše pohromadě: Abychom vám zjednodušili hledání optimálních náplní a desek - vytvořili jsme diářové sady, které obsahují náplň, Základní balíček (Starter pack), diář a některé sady i šanon. Sady jsou cenově zvýhodněné. Jak pracovat s diářem FranklinCovey pro dosažení vašich cílů? Každý z nás má v životě věci, které by rád realizoval. Někdo chce dosáhnout pracovního úspěchu. Někdo jiný chce vytvořit a rozjet úspěšnou firmu. Mnoho lidí si přeje najít rovnováhu mezi prací a osobním životem, mít zdravou a spokojenou rodinu nebo mít dostatek času na své děti nebo zájmové aktivity. Ať je vaším životním posláním cokoliv, tak cesta k jeho naplnění je vždy velmi podobná. A velmi úzce souvisí s efektivním plánováním času. Jak tedy efektivně dosahovat věcí, na kterých vám nejvíce záleží? Jak zmenšit časový stres? Jak najít pevné body, od kterých by se dal jednoduše uspořádat pracovní i soukromý čas? Jak získat pocit klidu a současně zvládnout všechny náročné aktivity, které chceme vykonávat? Zde jsou 3 kroky pro efektivní plánování času podle FranklinCovey, které vám dají odpovědi na tyto otázky. Krok 1: Určete si své hodnoty Každý člověk má ve svém životě věci, které pokládá za důležité, a představují pro něho určité opěrné body. Mohou to být různé charakterové vlastnosti, kterých si cení - například spravedlnost, pokora, píle, upřímnost. Může to být také zdraví, osobní rozvoj a růst nebo cokoliv jiného.Tyto pilíře, nazýváme hodnoty. Jsou to věci, které v životě považujeme za důležité. Prvním krokem pro efektivní plánování je sepsání hodnot a ujasnění si důležitých věcí ve vašem životě. Tím, že si hodnoty sepíšete, vaše práce s nimi teprve začíná. Pro hodně lidí, je důležité zdraví a pokládají ho za svou hodnotu. Pokud se jich zeptáme, co dělají pro naplnění této hodnoty, tak jen malá část z nich řekne, že pravidelně cvičí, zdravě jí a dostatečně relaxuje. Ke každé své hodnotě si připište jednoduchý pokyn, který vám řekne, co konkrétně máte dělat, abyste svojí hodnotu naplnili. PříkladPokud je tedy vaše hodnota zdraví, tak pokyn může být: „Každý den cvič 20 minut, jez minimálně 5x denně a dbej na kvalitu potravin, které jíš, každý den si nech hodinu času jen pro sebe. Když Benjamin Franklin vytvářel systém práce se svými hodnotami, tak se mu nejvíce osvědčilo, když se každý týden zaměřil na realizaci jedné ze svých hodnot. Tím si vytvářel dobré návyky a postupně se mu dařilo tyto hodnoty velmi dobře naplňovat. Stejný postup doporučujeme i my. Každý týden se zaměřte na 1 ze svých hodnot, napište si jí do kartičky Weekly compass a chovejte se podle pokynů, které jste si k ní připsali.doporučené produkty FranklinCovey pro práci s vašimi hodnotami: Základní balíček (Starter pack)- obsahuje formuláře pro sepsání vašich hodnot i kartičky Weekly compass (Týdenní kompas) pro realizaci vašich hodnot- balíček je obsažen ve všech náplních označených Master a v diářových sadách nebo je v prodeji samostatně Krok 2: Určete si své role a cíle S diářem FranklinCovey si plánujete jak pracovní, tak i soukromé a rodinné aktivity. V pracovní oblasti si stanovujete cíle - konkrétní termínované úkoly, na kterých pracujete. V soukromé oblasti si spíš plánujete aktivity - chcete se setkat s přáteli, zavolat rodičům, jít do posilovny, přihlásit děti na nějaký kroužek....Postihnout všechny, pro vás důležité oblasti, cíle a aktivity, vám umožní sepsání rolí. Role představují klíčové oblasti, ve kterých se pohybujete - jste členem pracovního týmu, jste rodič, syn, partner, kamarád. Pro každou roli si definujte klíčové cíle nebo aktivity. PříkladV rámci role Člen pracovního týmu si například mohu stanovit tyto tři cíle: - spustit projekt ABC do 17. 2. - dosáhnout v tomto měsíci obrat ve výši: XX Kč- získat XY nových zákazníků každý měsícV rámci role bratr si můžete stanovit tyto aktivity: - každý měsíc vymyslíme a zrealizujeme jednu společnou akci - setkání, oběd, výlet ... Každý týden si do kartičky Weekly compass napište role, na které se v průběhu týdne zaměříte (pracovní roli si můžete rozepsat po jednotlivých cílech). Připište si k nim konkrétní aktivity, které v daném týdnu uděláte. doporučené produkty FranklinCovey pro práci s vašimi rolemi, cíli a aktivitami: Základní balíček (Starter pack) - obsahuje formuláře pro sepsání vašich hodnot i kartičky Weekly compass (Týdenní kompas) pro realizaci vašich hodnot- balíček obsahuje formuláře na sepsání rolí a cílů- balíček je obsažen ve všech náplních označených Master a v diářových sadách nebo je v prodeji samostatně Plánování cílů (Goal Planning) Všechny diářové náplně FranklinCovey obsahují měsíční přehledy (většinou 2 stránky na 1 měsíc), jejichž součástí je strana měsíčních úkolů, jsou zde rozděleny na osobní a pracovní. Krok 3: Pravidelné týdenní plánování a plánování dne Před začátkem týdne si položte tuto otázku: „Co je ta nejdůležitější věc, kterou mohu udělat v dané roli tento týden?" Tak si určíte „velké kameny", které si napište na kartičku Weekly compass. „Velkými kameny" mohou být schůzky, úkoly či jiné aktivity. Vyplněnou kartičku Weekly compass vložte do pravítka pro nalistování aktuálního dne (týdne). Aktivity a úkoly, které jste si tam napsali, si před začátkem týdne rozplánujte do jednotlivých dnů a na konkrétní čas. Teprve následně si naplánujte další aktivity - související s Vašimi dlouhodobými cíli nebo cíli pro ten který měsíc. Také je třeba si prohlédnout v diáři již končící týden a vyhodnotit, zda nějaké aktivity je třeba v následujícím týdnu dokončit nebo naopak např. z minulého týdne vyplynul nový projekt.Každý den by vám měl zbýt volný čas pro neplánované aktivity. Mělo by se jednat o 30 - 40 % času v průběhu dne. Nyní máte hotové týdenní plánování. Každý den ráno si dejte 5 - 10 minut na naplánování dne. Projděte si schůzky, které vás ten den čekají. Sepište si reálný seznam úkolů a přiřaďte jim prioritu pomocí písmen A, B, C a číslic 1, 2, 3. Vlevo u každého úkolu si doplňujte stav realizace - to znamená, zda již byl úkol splněn, přesunut na jiný den, delegován nebo je rozpracován. doporučené produkty FranklinCovey pro týdenní plánování a plánování dne: Základní balíček (Starter pack) - obsahuje kartičky Weekly compass (Týdenní kompas) pro naplánování aktivit i pravítko pro nalistování aktuálního dne nebo týdne. Všechny typy náplní FranklinCovey - obsahují denní nebo týdenní kalendárium a měsíční přehledy na celý rok.
Akční nabídka
Denní náplň MONTICELLO Master Denní náplň MONTICELLO Master

Denní náplň Monticello + Základní...

Cena: 1400,- Kč
Akční cena: 0,- Kč
Týdenní náplň MONTICELLO Týdenní náplň MONTICELLO

Design Monticello má mezi náplněmi...

Cena: 890,- Kč
Akční cena: 199,- Kč