Proaktivita

„Řiďte svůj život, nebo to udělá někdo jiný.“ – Stephen. R. Covey

Jednodenní workshop zaměřený na zvýšení zapojení, vniřtní motivace
a zodpovědnosti zaměstnanců.

Jako základ proaktivity vnímáme převzetí osobní zodpovědnosti za svůj život. Proaktivní životní postoj nám pomáhá k lepšímu pochopení sebe sama, k jasnějšímu plánování životní a pracovní kariéry, následně při plánování dílčích úkolů a kroků, ulehčuje orientaci v prirotách, pomáhá pochopit vnitřní individuální motivátory. 

Proaktivita šetří čas a energii. Je vstupem do empatické a efektivní komunikace, provede nás potencionálním konfliktem či nedorozuměním s ostatními lidmi. Pomůže nám budovat dlouhodobé vztahy v osobním i pracovním prostředí.

Manažerům proaktivita pomáhá při vedení a motivaci jejich týmů.


Komu je workshop určen?


Z pohledu jednotlivce:

 • Nevíte si rady s vaším osobním a/ nebo profesním směřováním?
 • Máte pocit, že lidé kolem vás o vás rozhodují?
 • Dostáváte se pravidelně do situací, které hrozí konfliktem s jinými lidmi?
 • Máte pocit, že neumíte prosadit svůj názor?

 

Z pohledu organizace:

 • Očekáváte od svých zaměstnanců větší míru: zapojení, iniciativy, samostatnosti?
 • Hledáte cesty pro dlouhodobě udržitelnou motivaci jednotlivců i týmů a tím pro jejich efektivní výkon?
 • Vaši manažeři tápají jak podpořit proaktivitu svých lidí?

Obsah workshopu

 • 4 oblasti, které pomáhají vybudovat proaktivní životní postoj:
  1. Proaktivní odezva co znamená, jak vzniká, v čem je přínosná
  2. Okruh vlivu a zájmu 
  3. Proaktivní a reaktivní jazyk
  4. Nositel pozitivní změny 
 • Osobní vize či cíl 
 • Myšlení výhra – výhra 
 • Empatická komunikace 


Workshop je veden interaktivní formou, součástí jsou krátké teoretické vstupy, nácvik dovedností, řešení reálných životních/ pracovních situací účastníků. Dostatek prostoru je věnován také diskuzi a otázkám. 


Délka a cena 

Jednodenní workshop

 • Jednodenní program pro veřejnost - 8 500 Kč bez DPH
 • Firemní program - nabídku připravíme na základě vašich požadavků

Kalendář akcí

Seminář 10. 4. 2018 Proaktivita 10.4. 2018, Praha, Praha, lokalita bude upřesněna