4 disciplíny realizace

Nic vám v životě nedá takovu sílu, jako soustředění veškeré energie na omezený počet cílů. - Nido Qubein

Zaměřujete se na skutečně nejdůležitější cíle? Daří se vám realizovat strategie ve víru každodenního kolotoče? 

Program FranklinCovey 4 disciplíny realizace představuje praktický manažerský nástroj, který pomáhá zaměřit se na několik málo nejdůležitějších cílů a vytvořit proces vedoucí k dosažení těchto cílů, a to opakovaně a systematicky.
 

Překážky realizace

Výzkum FranklinCovey ukázal, že realizace sehává ze čtyř hlavních důvodů:

1. Lidé neznají cíl. Pouze 15 % zaměstnanců skutečně zná nejdůležitější cíle své organizace.
2. Lidé nevědí, co mají dělat pro dosažení cíle. Nestačí cíl znát, důležité je vědět, co dělat pro jeho naplnění.
3. Lidé nesledují průběžné výsledky. Většina pracovníků nezná klíčové ukazatele úspěchu.
4. Lidé si nejsou vzájemně zodpovědní. Bez vzájemného skládání účtů se zodpovědnost vytrácí.

Řešení ? 

Překonání těchto překážek a proces zavedení kultury realizace ve firmě je náplní programu
4 disciplíny realizace.
Součástí programu jsou interaktivní workshopy a nástroje, jejichž prostřednictvím pomáháme firmám zavést čtyři základní disciplíny:

1. Zaměřujte se na to skutečně nejdůležitější. Každému je naprosto jasné, které priority rozhodují o úspěchu, a považuje je i za své priority.

2. Věnujte se aktivitám 80/20. Každý se soustředí na vybrané činnosti, které mají největší dopad na dosažení skutečně nejdůležitějších cílů.

3. Zaznamenávejte a sledujte ukazatele. Každý zná ukazatele úspěchu a v kterémkoli okamžiku ví, zda výsledky i aktivity odpovídají plánu.

4. Vytvořte systém vzájemné zodpovědnosti. Každý často a pravidelně skládá účty ze svých výsledků při plnění cílů.

Prohlédněte si materiály pro účastníky

Přínosy zavedení procesu 4 disciplíny realizace:

 • Skokové zvýšení schopnosti realizovat stanovené cíle díky trvalému odstranění překážek realizace na všech úrovních organizace.
 • Stanovení priorit a koncentrace na několik málo skutečně nejdůležitějších cílů.
 • Systematický přenos cílů na nižší úrovně a přenos výsledků na vyšší úrovně, při zachování vzájemných souvislostí.
 • Zviditelnění výkonnosti týmů i jednotlivců, což umožňuje její ocenění nebo vylepšení.
 • Podpora týmové spolupráce prostřednictvím jednoduchého systému vzájemné zodpovědnosti.
 • Rozvoj konstruktivních vztahů.
 • Aktivní zapojení jednotlivců na všech úrovních.
 • Zvyšování motivovanosti lidí na kterékoli organizační úrovni, protože každý chápe, co musí dělat, aby přispěl k naplnění nejdůležitějších cílů organizace.
 • Rozvoj osobní efektivity jednotlivců.
 • Vytvoření zpětných vazeb nezbytných pro dlouhodobý rozvoj organizace.

 

Zkušenosti s programem 4 disciplíny realizace

 • "Zaměřili jsme se na snížení chybovosti jako na nejdůležitější cíl. Ten jsme rozpracovali na konkrétní aktivity, za které již byli zodpovědní jak jednotliví manažeři, tak i řadoví pracovníci. To bylo klíčové ? přenést zodpovědnost na každého zaměstnance a zapojit jej do hry o společný cíl." - David Šafařík, jednatel společnosti Elfetex. Více v případové studii
 • "Nejvíce oceňuji získání velkého množství užitečných informací v perfektním podání lektorů." - Zdeněk Matyášek, TAPI Galena
 • "Je to velká příležitost, aby si lidé našli k sobě cestu a mohli lépe společně řešit problémy."
  - Miloslav Švec, Daher Karbox 
   

Zapojte své pracovníky

Co by se změnilo, kdyby se vaši lidé soustředili na ty skutečně nejdůležitější cíle a dokonale je naplňovali? Jak by vzrostla efektivita vašich týmů a co by přineslo zvýšení realizační schopnosti vaší organizaci? Odpověď zní: dosahovali byste výjimečných výsledků.
 
 

Úspěšné organizace dokáží naplnit nejdůležitější cíle. Každý zaměstnanec, každé oddělení i celá firma jsou schopny efektivně realizovat úkoly, které si vytyčily. Nízká míra či neschopnost realizace je všeobecný problém, o kterém můžeme říci, že patří mezi největší výzvy současného podnikatelského prostředí.

 
Výzkum* ukazuje, že realizace selhává tehdy, když:
 • Pracovníci neznají nebo jasně nechápou nejdůležitější cíle jejich organizace. Pouze 15% dotazovaných zaměstnanců dokáže určit nejdůležitější cíle nebo priority organizace.
 • Lidé nejsou dostatečně zapáleni pro tyto cíle nebo je nepřijmou za své. Pouze 19% zaměstnanců uvádí, že jsou silně zapáleni pro cíle své organizace.
 • Zaměstnanci nevěnují aktivitám vedoucím k dosažení cílů dostatek času ? dotázání zaměstnanci uvedli, že nedjůležitějším cílům věnují pouze 49% svého času. Zbytek času tráví, urgentními ale nepodstatnými aktivitami, zbytečným reportováním, byrokracií a politikařením.
 • Lidé nevědí co mají přesně dělat pro dosažení těchto cílů. 51% zaměstnanců neví, co má udělat pro dosažení klíčových cílů své organizace.

* Výzkum Harris Poll

Společnost FranklinCovey pomáhá svým klientům realizovat jejich klíčové strategie. Umíme vyhodnotit, zda a jak efektivně dokážete naplnit nejdůležitější cíle; naučíme vás definovat a sladit priority, zaměřit se na to nejdůležitější a trvale zapojit lidi na všech úrovních. Pomůžeme Vám vytvořit společný proces, díky němuž se všichni mohou zaměřit na realizaci vytyčených cílů a plnění poslání vaší organizace.

Pro absolventy

Kalendář akcí

Seminář 27. 2. 2018 4 disciplíny realizace 27.-28.2.+27.3.2018, Praha, ČR, lokalita bude upřesněna

třídenní workshop (2+1 den)