Pro školy

I ve mně je lídr

Akreditovaný program založený na principech leadershipu – vedení sebe sama
a druhých. 

Program I ve mně je lídr vychází z filosofie osobního rozvoje Stephena R. Coveyho 
7 návyků skutečně efektivních lidí a staví na přesvědčení, že každé dítě má přirozený talent a potenciál. Rozvíjí schopnosti vést sebe sama, učí děti zodpovědnosti, samostatnosti, respektu a spolupráci a podporuje jejich sebedůvěru. Ověřenými aktivitami s učiteli a žáky program pomáhá měnit kulturu školy, vytváří prostředí kultivovaných vztahů a zlepšuje komunikaci mezi rodiči a školou.

Den 7 Návyků ve škole 28. 4. 2016 

Chcete vidět, co 7 návyků přineslo žákům a učitelům v české škole? Přijeďte se seznámit s dopady programu přímo do školy – 28. 4. od 13 do 15 hodin proběhme v ZŠ a MŠ Pohádka v Hradci Králové "Den 7 návyků". 
Pozvánka na akci

Program realizuje na světě přibližně 2600 škol a přináší dobré výsledky i v české škole. 

 

Stáhněte si prospekt k programu

fcb-mini7 návyků doma i ve škole na Facebooku Učit se ve škole leadershipu?
Změna kultury školy, která přináší výsledky i doma!

Strom 7N

Vedu sám sebe

Děti se učí přijmout a nést zodpovědnost za své chování a výsledky, učí se samostatnosti, plánování a chápou, jak mohou samy ovlivnit věci kolem sebe a dosahovat svých cílů.

Vedu druhé

Děti si osvojí dovednosti, které jim pomohou zvládat menší role ve třídě/ ve škole, kdy zodpovídají i za společnou práci: učí se naslouchat, respektovat druhé a spolupracovat.

Učitelům program poskytuje metody a nástroje, díky kterým mohou principy programu snadno začlenit do každodenního vyučování.

Zavedení programu zlepšuje klima mezi zaměstnanci a kulturu v celé škole, zlepšuje studijní výsledky a minimalizuje problémy v chování.

Více informací najdete také na stránkách www.theleaderinme.org.