Pro školy

 

Každá škola může být vyjímečná!

Transformační proces pro celé školy,

založený na principech leadershipu společnosti FranklinCovey – vedení sebe sama a druhých. 

TLIM_logo_vodorov_OREZ

 

Celoškolní akreditovaný program I ve mně je lídr vychází

z filosofie osobního rozvoje Stephena R. Coveyho,7 návyků skutečně efektivních lidí, který využívají organizaci a jednotlivci již 30 let.

Náš leadership  staví na přesvědčení, že každý z nás, a také každé dítě, má přirozený talent a potenciál. Rozvíjí schopnosti vést sebe sama, učí  odpovědnosti, samostatnosti, respektu a spolupráci a podporuje sebedůvěru žáků. Ověřenými aktivitami s učiteli a žáky  proces systematicky mění kulturu školy, vytváří prostředí kultivovaných vztahů a zlepšuje komunikaci mezi rodiči a školou.

Program realizuje na světě více než 3500 škol a přináší skvělé výsledky. 

Stáhněte si prospekt k programu 

Program realizuje na světě více než 3000 škol a přináší skvělé výsledky. 

 

fcb-mini7 návyků doma i ve škole na Facebooku Učit se ve škole leadershipu?
Změna kultury školy, která přináší výsledky i doma!

Strom 7N

Vedu sám sebe

Děti se učí přijmout a nést zodpovědnost za své chování a výsledky, učí se samostatnosti, plánování a chápou, jak mohou samy ovlivnit věci kolem sebe a dosahovat svých cílů.

Vedu druhé

Děti si osvojí dovednosti, které jim pomohou zvládat menší role ve třídě/ ve škole, kdy zodpovídají i za společnou práci: učí se naslouchat, respektovat druhé a spolupracovat.

Učitelům program poskytuje metody a nástroje, díky kterým mohou principy programu snadno začlenit do každodenního vyučování.

Zavedení programu zlepšuje klima mezi zaměstnanci a kulturu v celé škole, zlepšuje studijní výsledky a minimalizuje problémy v chování.

Více informací najdete také na stránkách www.theleaderinme.org.