Chcete vědět více?
Zavoláme Vám!

Pokud chcete, abychom vás kontaktovali, stačí napsat telefonní číslo:

Skvělá strategie nestačí. Jak ji realizovat?

Říká se, že dobře realizovaná průměrná strategie je mnohonásobně přínosnější než vynikající strategie, která leží v šuplíku. Výzkumy ukazují, že pro většinu firem (až 70 %) není problémem stanovit skvělou strategii, ale je obtížné tuto strategii beze zbytku naplnit. Nedostatečně jasné klíčové cíle, neurčitá měřítka úspěchu a nízká úroveň zodpovědnosti - to jsou hlavní důvody neschopnosti dovést úkoly do konce.
 

 
 
 
 
 

Poradenství FranklinCovey

Pomůžeme vaší společnosti definovat ty nejdůležitější cíle, zaměřit se na ukazatele, které ovlivňují dosažení těchto cílů, stanovit si jasná měřítka úspěchu a vytyčené cíle realizovat. Náš poradenský program nabízí ověřené postupy a nástroje, které zvýší vaši schopnost efektivně plnit klíčové úkoly a dosahovat nejvyšších priorit. 

  • Umíme vyhodnotit, zda a jak efektivně dokážete naplnit své nejdůležitější cíle: Průzkum xQ je nedílnou součástí konzultací a ukáže vám silné a slabé stránky v každé části organizace, umožní zlepšit realizační schopnost na úrovni organizace, týmů i jednotlivců a pomůže vám vytvořit podmínky pro dosahování mimořádných výsledků. Změříme vaši schopnost realizovat vytyčené cíle pomocí průzkumu a analýzy xQ. více...
  • Pomáháme definovat a sladit priority, zaměřit se na to nejdůležitější a trvale zapojit lidi na všech úrovních: V rámci konzultačního programu 4 disciplíny realizace v každém týmu jasně určíte, čeho má být dosaženo a co je pro to třeba dělat, zavedete motivující zpětnou vazbu a vytvoříte systém vzájemné zodpovědnosti. Díky tomu dosáhnete cílů, kterých byste jinak nedosáhli. Program 4 disciplíny realizace vám poskytne nástroje a know-how ke zvýšení úrovně realizace vašich cílů. více...