All Access Pass

All Access Pass můžete mít neomezený přístup k našim programům a nástrojům, kdykoli a kdekoli potřebujete.


Nejefektivnější způsob, jak zvyšovat výkonnost organizace 

All Access Pass™ je jednoroční obnovitelná licence společnosti FranklinCovey. Nabízí unikátní řešení, jak efektivně a flexibilně využívat programy FranklinCovey v celé vaší organizaci a pružně reagovat na měnící se vzdělávací potřeby a individální požadavky.

Podívejte se na video:

 

Díky licenci můžete pro každého zaměstnance získat přístup k vybraným programům, hodnocením, videím, on-line seminářům a dalším materiálům. S komplexní škálou programů a nástrojů sestavíte více než 50 rozvojových cest a snadno tak naplníte vaše vzdělávací cíle a dosáhnete podnikatelských výsledků.  

Stáhněte si prospekt

Přínosy licence  All Access Pass™:
  1. Dopad: Ovlivníte mnohem vyšší počet osob v organizaci a tím i výkonnost celé firmy. Nově osvojené kompetence a změny chování rozvíjíte a upevňujete prostřednictvím dalších více než 150 digitálních programů a nástrojů.

  2. Flexibilita: Vašim lidem poskytnete individuální řešení dle konkrétních potřeb a požadovaných kompetencí. Mohou využívat programy vedené interním lektorem naživo nebo on-line, případně samostatně pracovat s digitálními materiály. Výběr programů můžete v průběhu roku přizpůsobovat měnícím se potřebám rozvoje.

  3. Hodnota: Za výrazně nižší cenu na osobu, než je cena standardního semináře, umožníte svým zaměstnancům přístup k 23 programům FranklinCovey, videím, hodnocením a on-line nástrojům po dobu jednoho roku. 

  4. Další služby: Držitel licence All Access Pass může využívat služeb konzultanta FranklinCovey a odebírat vytištěné originální materiály pro účastníky (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce). Zároveň získává přístup do virtuálního certifikačního systému pro interní lektory.
     

 

 

Kalendář akcí

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.